Militära

Chevroner används ofta inom det militära för att beteckna längd i tjänst, som tecken för värvning eller som en gradbeteckning.

I den amerikanska armén pekar de vanligtvis uppåt eller mot halsen om de är på axlarna.
En eller två chevroner avser oftast en korpral medan tre är beteckningen för en sergant.

I den brittiska samväldet pekar chevronerna till skillnad från de amerikanska, bort från halsen och nedåt. Där innehåller den korrekta gradbeteckningen även ”bars”, eller ränder. Därför kallas en sergants beteckning för en ”3-bar chevron”.

En 1-bar chevron kan indikera på en menig i den kanadensiska armén eller en korpral i amerikanska armén. Kanadensiska och australiensiska styrkor säger dock ofta ”hooks” till chevroner.

Under Gulfkriget hade koalitionsstyrkorna en enkel chevron på sina stridsfordon för att förhindra att man sköt på sina allierade.