Heraldik

Chevroner återfinns ofta på flaggor och vapen. De uppkom tidigt i heraldikens historia, särskilt i Normandie.

I Sverige benämns de ofta som sparrar och är en så kallad häroldsbild. Figuren är ett upp- och nedvänt V där spetsen rör vid sköldens övre kant.

Den engelska motsvarigheten chevron når däremot oftast inte upp till kanten. Vinkeln på figuren kan även anpassas så att den passar övriga element på vapenskölden.

Chevronerna kan se ut på lite fler sätt än så.

  • Kapas ändarna så det ser ut som änden på en trasig planka, det vill säga som ett sicksackmönster, kallas det éclaté.
  • När chevronen är en mindre storlek än vanligt, kallas det för chevronel.